วันนี้..ไม่ง่ายเป็นเวลากว่า 18 เดือนแล้วที่ Covid-19 เข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิต เปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจ เปลี่ยนโลกของเรากระทั่งโลกใบเดิมกลายเป็นความฝันที่เริ่มเลือนลาง มีการคาดการณ์ว่าหากสถานการณ์นี้ยืดเยื้อยาวถึงสิ้นปี กว่า 80%ของธุรกิจขนาดกลางเล็กอาจต้องปิดตัวลง การนั่งรอให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิม ก็คงไม่ต่างกับการนั่งกลั้นลมหายใจรอความฝันในอดีตให้หวนกลับคืนมา เราจะรอได้นานแค่ไหน.. และระหว่างรอ..เราจะหมดลมหายไปกันซะก่อนมั้ย

หยุดรอ! กับ 10ร. ที่ธุรกิจและแบรนด์ต้องลงมือทำเลยวันนี้.. รอไม่ได้

ขอส่งกำลังใจและพลังความคิดผ่าน 10. ที่รอไม่ได้จาก Head100 – The Marketing Agency คอยเติมแรงบันดาลใจและช่วยเหลือกันและกัน หนทางข้างหน้าไม่ง่าย ตั้งสติ ตั้งใจ และจับมือกันไป เราต้องไปต่อด้วยกันได้ #10รที่รอไม่ได้ #head100 #inspireon